Dětská skupina Klubíčko


Od 1. září 2016 začíná Rodinné centrum Dolní Jirčany provozovat Dětskou skupinu Klubíčko!

Tento projekt byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím provozování dětské skupiny zlepšit zaměstnanost a postavení na trhu práce především maminek s dětmi.

Dětská skupina Klubíčko je určena pro děti od 1 do 6 let, je provozována dle zákona o dětských skupinách a poskytuje celodenní péči o děti v garantovaném rozsahu min. 6 hod. denně.